Eksempler / Erhvervsejendomme

Erhvervsejendomme

Mange erhvervsejendomme forsynes med vinduer i plast fordi det er en både smuk, økonomisk og holdbar løsning.

Fabriksbygninger og haller er tit udsat for en hård løbende belastning. Her er plastvinduer p.g.a. deres store styrke og stabilitet ofte den foretrukne løsning.

Også hensyn til en vinduestype, der kræver minimal tilsyn og vedligehold spiller en store rolle, når der er tale om erhvervsbyggerier.

ErhvervsejendommeSamme forhold gør sig gældende for administrationsbygninger, hvor plastvinduerne giver et godt mod- og medspil, når det arkitektoniske udtryk skal fastlægges.

Ved renovering er det muligt at fabrikere plastvinduer i netop den størrelse og udformning som passer til bygningen.

 
 
VinduesIndustriens Plastsektion | Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C - DK | Tlf.: +45 3190 2090