Vidste du det?

FAQ - Spørgsmål og svar vedrørende plastvinduer:

B  F  G  H  I  K  L  M  P  R  T  U  V  Ø 

Brand

Plastvinduer fremstillet i hård plast kan kun antændes når ildkilden når direkte på vinduet.  Materialet uPVC er selvslukkende. Der er eksempler på huse der er totalt nedbrændte, hvor vinduesrammerne i plast står intakte tilbage og fortsat kan åbnes ubesværet.

VinduesIndustrien har på baggrund af artikler i dagspressen været i dialog med Brand- og sikringsteknisk Institut om problematikken. Her bekræfter man, at der ikke er nogen særlig brandrisiko ved plastvinduer contra vinduer i andre materialer.

Ved mindre brande, hvor plastvinduerne ikke er i direkte kontakt med ilden, vil de som regel kunne renses og/eller repareres og anvendes på ny.

Farver

Langt de fleste plastvinduer fremstilles i hvid gennemfarvet uPVC. Men det er også muligt at få plastvinduer i næsten alle farver. Fremgangsmåden er forskellig fra fabrikant til fabrikant. Nogle pålægger en tynd farvet film, andre sprøjtemaler profilerne og andre igen kan levere profiler der er gennemfarvet i udvalgte kulører.

I alle tilfælde er der tale om holdbare løsninger, som normalt ikke betyder ekstra vedligeholdelse eller kortere levetid.

Det er også muligt selv at male sine "gamle" vinduer hvis man ønsker ny farve. Spørg om maling til formålet hvor du normalt køber maling til andre formål.

Forbrænding

Gamle udtjente plastvinduer bør, som andre materialer, genanvendes og ikke havne i den almindelige affaldsforbrænding. Det skyldes, at det er en meget bedre ressourceudnyttelse at indsamle og genbruge gamle vinduer. Indsamling og genbrug af plastvinduer sker gennem den såkaldte WUPPI-ordning, som branchen er tilsluttet.

Tilbage til toppen

Garanti

Alle DVV mærkede elementer er omfattet af Branchens 5 års garanti.

Hængsler

Hængsler og beslag til vinduer har uanset materiale godt af en dråbe olie i ny og næ. Normalt vil det være fuldt tilstrækkeligt med smøring en gang om året, medmindre vinduer er udsat for ekstrem påvirkning af vind og vejr.

Indbrud

Moderne plastvinduer med basisprofiler af kompositmateriale eller indlagte armerede stålprofiler er mindst lige så indbrudssikre som andre vinduestyper. Mange er som standard forsynet med sikkerhedsbeslag og håndtag der kan låses. Dette kan yderligere suppleres med sikringsglas.

Afhængig af anvendelsen anbefales det at tage en snak med sin leverandør om, hvilke glastyper og sikkerhedsbeslag der kan monteres.

Gælder det ældre vinduer vil sikkerhedsbeslag og specielle glas næsten altid kunne eftermonteres.

Tilbage til toppen

Indeklima

Plastvinduer afgiver ikke farlige stoffer til indeklimaet.

Isolering

Et vindues isoleringsevne afhænger både af profil og glas. De fleste moderne danske plastvinduer fremstilles i dag med et 3- eller flere kammer profil i kompositmateriale eller med en indlagt armeret og galvaniseret stålprofil. Det sikrer både styrke og optimal isolering.

Plastvinduer kan i mange tilfælde leveres med 3-lags lavenergiruder.

Tilbage til toppen

Kondens

Indvendig kondens på vinduer er et tegn på, at boligen trænger til at blive udluftet. Boligen skal normalt udluftes med gennemtræk 3 gange dagligt a ca. 5 min. Plastvinduer giver under sunde indeklimaforhold ikke anledning til kondensdannelse.

Levetid

De ældste danske plastvinduer er ca. 35 år gamle og fortsat fuldt funktionsdygtige. I udlandet findes tilsvarende vinduer, der er op i mod 50 år. På den baggrund er det umuligt at sige, hvor længe et plastvindue kan holde, men sandsynligheden taler for at det funktionelt kan holde i mindst 100 år.

Når plastvinduer i dag skiftes skyldes det aldrig at de er nedbrudte, men alene ønsket om at få installeret nye og mere tidssvarende vinduer med bedre energiegenskaber og et mere moderne arkitektonisk udseende.

Alle DVV mærkede elementer er omfattet af Branchens 5 års garanti.

Livscyclus

Det er moderne at vurdere et produkt på grundlag af dets energi- og miljøbelastning fra "vugge-til-grav". Der er også foretaget sådanne livscyclusanalyser af vinduer. Den mest omfattende er foretaget i Schweiz af det uafhængige institut EMPA. Konklusionen var, at der var fordele og ulemper ved alle materialer, og at et fravalg af et bestemt materiale ud fra en livscyclusvurdering ikke var rimelig.

I undersøgelsen indgik vinduer i plast, træ og metal.

VinduesIndustriens medlemmer har presset på for at få foretaget en ny tidssvarende livscyclusanalyse af vinduer i forskellige materialer, men hidtil forgæves. EU-kommisionen har dog taget initiativ til en sammenlignende analyse af uPVC-produkter og alternativer i andre materialer. Analysen vil bl.a. omfatte vinduesprofiler.

Lyddæmpning

Plastvinduer har med de mange luftkamre i profilerne og oftest 2 tætningsplaner gode lyddæmpende egenskaber. Derfor vil man ofte opleve, at man automatisk og helt gratis opnår en bedre lyddæmpning, når man skifter til plastvinduer.

Meget afhænger dog af det glas som vinduet er monteret med. De forskellige fabrikanter anvender forskellige standard løsninger. Har man brug for en særlig lyddæmpende effekt, kan alle vinduer leveres med specialglas, der effektivt holder støjen ude.

Tilbage til toppen

Misfarvning

Plastvinduer misfarves ikke. Selv stærk påvirkning af vind og vejr får ikke plastprofilerne til at ændre udseende og der opstår ikke revner som kan få fugt til at trænge ind. Heller ikke solens kraftige UV-stråler påvirker plastoverfladen.

Hvis vinduet efter nogle år får en kedelig overflade, skyldes det således ikke at plasten som sådan reagerer, men alene almindeligt skidt og snavs, der altid kan vaskes af.

Moderne plastvinduer gulner ikke.

Miljø / Wuppi

Plastsektionens medlemmer er tilsluttet den såkaldte WUPPI-ordning, som betyder at alle gamle og udtjente plastvinduer indsamles og genbruges til nye plastprodukter.

Det er i dag et lovkrav at uPVC-affald indsamles og udsorteres. På næsten alle kommunale genbrugspladser er opstillet særlige WUPPI-containere, hvor private vederlagsfrit bl.a. kan aflevere deres udtjente plastvinduer.

Professionelle, f.eks. entreprenører og byggefirmaer, kan ved henvendelse til WUPPI mod et mindre vederlag få afhentet kasserede vinduer - ligeledes med henblik på genbrug.

Al plastspild fra fabrikationen af vinduer og døre indsamles og genbruges også.

Ud fra en miljømæssig betragtning er vinduer og døre i plast derfor også en god løsning. Ingen andre vinduestyper kan tilbyde en tilsvarende "miljøgaranti".

Tilbage til toppen

Priser

Prisen på plastvinduer kan naturligvis variere. Husk at sammenligne pris og kvalitet, og om leverandøren er omfattet af branchens garantiordninger.

Som en tommelfingerregel gælder, at prisen på kvalitetsvinduer i plast er på niveau med prisen på de bedste vinduer i træ, men lidt lavere end prisen på træ/alu vinduer.

Når man sammenligner priser bør man ikke kun se på anskaffelsesprisen her og nu, men også medregne omkostninger til reparation og vedligeholdelse. Også vinduets forventede, samlede levetid er afgørende for totaløkonomien. Medtages alle disse forhold, vil plastvinduet i næsten alle tilfælde være den billigste løsning på sigt.

Tilbage til toppen

Rengøring

Plastvinduer er nemme at rengøre og kræver ingen særlig vedligeholdelse. Normalt er afvaskning med sæbevand og efterskylning med rent vand tilstrækkeligt til at bevare den flotte overflade. Nogle anbefaler at anvende auto-shampoo til vask p.g.a. indholdet af voks.

Er der tale om vinduer der er udsat for ekstrem forurening kan det være nødvendigt at gå mere grundigt til værks. Dette gælder også indvendigt, hvis vinduet f.eks. har været udsat for mange års intens tobaksrøg.

Men under alle omstændigheder kan plastvinduet rengøres, idet enhver form for skidt lægger sig på overfladen og ikke trænger ind i plastprofilet.

Spørg eventuel din leverandør, der som regel også kan levere et særligt rengøringssæt.

Der findes firmaer som har specialiseret sig i rengøring af særligt beskidte plastvinduer.

Tilbage til toppen

Reparationer

Det er en misforståelse at plastvinduer ikke kan repareres, noget andet er at det meget sjældent er nødvendigt.

Men er der opstået skader på profilerne f.eks. på grund af hærværk eller indbrud, så kan det i langt de fleste tilfælde udbedres let og billigt og uden at efterlade synlige spor.

Det gælder også skruehuller fra persienner eller gardiner. Disse huller kan problemfrit fyldes ud, så profilet atter fremstår som nyt.

Er der tale om større skader, vil det som oftest være muligt at udskifte et helt profil eller at dække skaderne med en tynd plastliste.

Mulighederne er mange, så hvis uheldet er ude, så kontakt din leverandør eller et af de specialfirmaer som findes på markedet.

Tætningslister

Plastvinduer er forsynet med tætningslister for at sikre optimal isolation. Tætningslister kan med årene blive stive. Dette forebygges ved at smøre dem med silikone, nøjagtigt som man gør med listerne på sin bil.

Tilbage til toppen

Udseende

Plastvinduer fremstilles i dag med rammer, poster og sprosser af samme dimensioner som vinduer af f.eks. træ eller træ/alu. Både ved nybyggeri og ved renovering er det derfor muligt at opnå præcist det æstetiske udtryk man ønsker.

Moderne plastvinduer fremstilles i alle størrelser, udformninger og variationer.

Nogle kommunale lokalplaner kan uhensigtsmæssigt diskriminere mod plastvinduer. Medmindre der er tale om bygninger eller bydele med særlige bygningshistoriske kvaliteter er dette ulovligt. Støder du på et tilfældigt og umotiveret forbud mod plastvinduer, anbefaler vi at du kontakter VinduesIndustrien / Plast eller en af medlemsvirksomhederne.

uPVC

Plastvinduer er fremstillet af materialet uPVC (Unplasticised Poly Vinyl Chloride – PVC uden blødgører), der er verdens næstmest anvendte plastmateriale.

Den uPVC som danske vinduesfabrikanter anvender, er fremstillet på moderne vesteuropæiske anlæg, der er underkastet de strengeste krav til miljø og arbejdsmiljø.

Vinduesprofilerne fremstilles enten på fabrikker i Danmark eller baserer sig på importerede profiler - især fra Tyskland.

Uanset hvor profilerne kommer fra, så er de underkastet dansk lovgivning. Det betyder at uPVC ´en er uden indhold af tungmetaller eller andre miljøskadelige stoffer.

Blødgørere - de såkaldte phthalater - anvendes ikke i vinduesprofiler.

uPVC (PVC uden blødgører) anerkendes i dag som et fremragende materiale uden miljøgener.

Vedligeholdelse

Plastvinduer kræver næsten igen vedligeholdelse. Naturligvis kan skidt og snavs sætte sig på overfladen som på ethvert andet vindue. Men det er let at rengøre. Lidt sæbevand evt. tilsat lidt autoshampoo er det hele der skal til for at holde vinduerne rene. Skyl efter med almindeligt rent vand.

Hængsler og andre bevægelige dele kan man give en dråbe olie, hvis de begynder at gå lidt trægt.

Det er alt hvad du behøver for at bevare dine plastvinduer som nye år efter år.

Økonomi

Når du køber nye vinduer bør du ikke kun se på anskaffelsesprisen, men også på de løbende driftsomkostninger og på vinduets samlede levetid.

Et meget billigt vindue kan dermed nemt gå hen at blive det dyreste i det lange løb.

Plastsektionens medlemmer fremstiller kun plastvinduer i høj kvalitet omfattet af branchens garantiordninger. Prisen vil normalt være på niveau med prisen på gode vinduer i træ. Vinduer i træ/alu er sædvanligvis lidt dyrere end plastvinduer.

Men plastvinduer holder næsten evigt. Der er næsten ingen omkostninger til løbende vedligeholdelse og energiøkonomien er optimal. Det er der ingen
som kan matche. Plastvinduer er økonomisk snusfornuft. Både i dag og på sigt.

Tilbage til toppen

 
faq
 
 
VinduesIndustriens Plastsektion | Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C - DK | Tlf.: +45 3190 2090